Vodstvo

Strokovni sodelavci

Anton Janc
predsednik upravnega odbora

Saša Pekeč
Direktor kluba

Roman Šavrič
sekretar kluba

Dominik Pekeč
Marketing in odnosi z javnostmi - PR

Upravni odbor

Anton Janc
predsednik upravnega odbora
Jure Višček
namestnik predsednika upravnega odbora
Alojzij Kastelic
član upravnega odbora, predstavnik Občine Trebnje
Igor Kastelic
član upravnega odbora, predstavnik sponzorjev
Roman Šavrič
član upravnega odbora, predstavnik stroke
Andrej Novak
član upravnega odbora, predstavnik sponzorjev
Marko Longar
član upravnega odbora, predstavnik veteranov